Đang tải...

Israel Kia sorento | Patrol | [ELS] | Add- On

Fe40a1 80122 marko0021 2019 06 23
5c7fb0 4
5c7fb0 2
5c7fb0 1
5c7fb0 5
5c7fb0 7
5c7fb0 8

824

מורשה לשימוש בשרתי ה - FiveM
By:Mr.Sky

*הצביעה שעשיתי יותר גדולה ועם המדבקה לאחורה החדשה*

Vehicle Model: https://www.gta5-mods.com/vehicles/israel-kia-sorento-add-on-fivem-ready-replace-els#description_tab

Israel Police Board Patrol Vehicle by Mr.Sky

Vehicle: Kia Sorentoinstallation:
update\x64\dlcpacks
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng chín, 2020
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng chín, 2020
Last Downloaded: 21 hours ago

All Versions

  (current)

824 tải về , 5 MB
20 Tháng chín, 2020

10 Bình luận