Đang tải...

Ford Kuga | Israeli Police Paintjob 1.0

325137 screenshot 144
325137 screenshot 146

181

Put in lastest Patchday folder.

First Download the model!!!
Then install the Ytd.

All credits goes to the original model maker https://www.gta5-mods.com/vehicles/lancashire-police-ford-kuga#description_tab
.Download the model first https://www.gta5-mods.com/vehicles/lancashire-police-ford-kuga#description_tabhttps://www.gta5-mods.com/users/OfficerWap
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng mười, 2018
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng mười, 2018
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

181 tải về , 2 MB
06 Tháng mười, 2018

3 Bình luận