Đang tải...

Japanese License Plates 1.0

8.625

Installation:
replace the files in Mods\x64e\levels\gta5\vehicles\ with OpenIV

this mod trair video on youtube

https://youtu.be/xjbuTficZwM


Follow me
Twitter @alpakazu_yt

Please subscribe!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng tư, 2016
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng tư, 2016
Last Downloaded: 13 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

8.625 tải về , 4 MB
29 Tháng tư, 2016

16 Bình luận