Đang tải...

Japanese reg plate

190b90 2015 05 25 21 53 20 pgta5547314038
190b90 2015 05 25 21 53 51 pgta5783849472
190b90 2015 05 25 21 54 15 pgta5421466715
190b90 2015 05 25 21 54 39 pgta51959198642

495

This mod replaces license plate01 with a Japanese one.

Install:
Using OpenIV Replace the Vehshare.ytd with the one I provided into X64e.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng năm, 2015
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng năm, 2015
Last Downloaded: 07 Tháng ba, 2023

All Versions

  (current)

495 tải về , 3 MB
28 Tháng năm, 2015

3 Bình luận