Đang tải...

Jeep Wrangler 1986 U.S. Army Paintjob 1.0

166

Original Vehicle
https://www.gta5-mods.com/vehicles/jeep-wrangler-1986-replace-4-extras
INSTALLATION
Put al the files in:
GTA V/update/x64/dlpacks/patchday19ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf
Thank you for downloading!
Enjoy with the U.S. Army!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng mười một, 2021
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng mười một, 2021
Last Downloaded: 27 Tháng hai, 2023

All Versions

 1.0 (current)

166 tải về , 3 MB
07 Tháng mười một, 2021

1 Bình luận