Đang tải...

JNT Express Malaysia Boxville Skin 1.0

4afeae 1
4afeae 2

434

Replace Boxville vehicle with JNT Boxville skin!

File include:
boxville3.ytd
boxville3+hi.ytd

Installation (ENGLISH):

RECOMMEND: USE "MODS" FOLDER.

1. Open OpenIV and enable Edit mode.

2. Put "boxville3.ytd" and "boxville3+hi.ytd" into :

"GTA V\update\x64\dlcpack\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicle.rpf"

ENJOY!

-------------------------------------------------------------------------------

Installation (MALAYSIA):

NASIHAT/GALAKKAN: GUNA "MODS" FOLDER.

1. Buka OpenIV dan klik Edit mode.

2. Letak file "boxville3.ytd" dan "boxville3+hi.ytd" ke :

"GTA V\update\x64\dlcpack\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicle.rpf"

Goodluck ! Enjoy !
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng năm, 2020
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng năm, 2020
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

434 tải về , 90 KB
25 Tháng năm, 2020

2 Bình luận