Đang tải...

KR Fire Command 소방지휘차│ELS 1.0

88c072 02
88c072 01
88c072 03
88c072 04
88c072 05
88c072 06

212

KR Fire Command 소방지휘차│ELS

Original file : https://www.gta5-mods.com/vehicles/uk-met-police-sprinter-els-reflective

Model : https://www.gta5-mods.com/users/DanPease

Skin : https://www.gta5-mods.com/users/Iel
- DM - IEl#6708

- Installation -

1. Open the file(OpenIV) : GTA V\mods\update\x64/dlcpacks\patchday18ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf

2. Drag and drop original vehicle files

3. Replace policet.ytd to my file.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng tám, 2020
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng tám, 2020
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.1

4 tải về , 3 MB
18 Tháng tám, 2020

 1.0 (current)

208 tải về , 3 MB
18 Tháng tám, 2020

3 Bình luận