Đang tải...

KR PD MALIBU / 한국 경찰 말리부 1.0

Bc3f4d 2
Bc3f4d 1
Bc3f4d 3
Bc3f4d 4
Bc3f4d 5
Bc3f4d 6

1.160

Original Files - https://www.gta5-mods.com/vehicles/els-unmarked-chevrolet-malibu

First, You need to download Original Car Files.
Second, Install the Original file in the correct path in readme Textpad.
Finally, Just replace original YTD files with my new YTD files.

Enjoy It : )


한국 경찰 말리부 차량입니다.

확인된 버그 : 앞쪽에 원인을 알수없는 흰색 점 발견 (해결 보류)

제작자 디스코드 : Dachshund#1222
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng một, 2020
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng một, 2020
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.160 tải về , 10 MB
04 Tháng một, 2020

2 Bình luận