Đang tải...

Mercedes-Benz Label for Dubsta 1.1

12.917

Label Mercedes-Benz for Dubsta
v1.1: Fix normal-map.
Шильдик гелика для гта-шного гелика.
Заменять по адресу:
Replcace:
update/x64/dlcpacks/patchday3/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng mười, 2015
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng tư, 2016
Last Downloaded: 7 hours ago

All Versions

 1.1 (current)

12.917 tải về , 400 KB
05 Tháng mười, 2015

15 Bình luận