Đang tải...

Lancer Evolution X FQ-400 Pokemon Paintjob

Ae40da gta5 2016 10 04 08 32 18
Ae40da gta5 2016 10 04 08 32 22
Ae40da gta5 2016 10 04 08 32 27
Ae40da gta5 2016 10 04 08 32 30
Ae40da gta5 2016 10 04 08 32 37
Ae40da gta5 2016 10 04 08 32 47

235

Paint Job: Tra6zon1uyum
Screenshots by: Tra6zon1uyum

First you need to install this Mod:
https://de.gta5-mods.com/vehicles/mitsubishi-lancer-evolution-x-fq-400

------------------------------------------------
English

-Install "kuruma.ytd" in:

X:\Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday2ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\
------------------------------------------------

Deutsch

-Installiere "kuruma.ytd" hier:

X:\Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday2ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\
------------------------------------------------

Türkce

-Buraya "kuruma.ytd" yükle:

X:\Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday2ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

Danke!
Thanks!
Tesekkürler!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng mười, 2016
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng mười, 2016
Last Downloaded: 12 Tháng mười một, 2023

All Versions

  (current)

235 tải về , 2 MB
03 Tháng mười, 2016

1 Bình luận