Đang tải...

Lenco Bearcat Skin Pack 1.0.2

2.590

Lenco Bearcat Skin Pack

Includes:
LSPD
LSSD
NOOSE
SWAT
FIB
Bomb Squad

Cosmo: http://www.lcpdfr.com/files/file/10301-lenco-bearcat-original/

PimDSLR: http://www.lcpdfr.com/files/file/12411-lenco-bearcat-swat-code-3-arch-liberty-more-lights/

CHANGELOG

1.0.1
added Bomb Squad Skin
added FIB Skin
Fixed NOOSE Skin
Fixed SWAT Skin

1.0.2
Fixed FIB Skin

DONT REUPLOAD THIS ANYWHERE!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng chín, 2016
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng chín, 2016
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.0.2 (current)

2.590 tải về , 9 MB
17 Tháng chín, 2016

18 Bình luận