Đang tải...

Lietuvos Policija - Toyota Prius | Lithuanian 1.0

19bc9d front
19bc9d back

235

If you're looking for more Lithuanian Emergency Vehicles, make sure to join my Discord! Discord

Original Vehicle: Toyota Prius

Installation:
Police3.ytd

\mods\update\x64\dlcpacks\patchday4ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

Credits:
Livery: Mouhzanfarydeh
Convert: r1-5-qwertyuiop
modeling: r1-5-qwertyuiop
model:Forza Motorsport 4
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng năm, 2020
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng năm, 2020
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

235 tải về , 9 MB
16 Tháng năm, 2020

4 Bình luận