Đang tải...

Lifeguard Boat [Add-On] 1.0

222

Lifeguard Boat
--
--
Install
copy the predator2 dlc file in your mods folder>update>x64>dlcpacks
drop the dispatch.meta in mods>update>update.rpf>common>data
added this line ||||[ dlcpacks:\predator2\ ]|||| in your dlclist.xml
--
--
MODEL NAME: predator2
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng tám, 2018
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng tám, 2018
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

222 tải về , 2 MB
09 Tháng tám, 2018

5 Bình luận