Đang tải...

LST livery for Man Lions City A37 bus 1.0

349409 rer
349409 ee
349409 eerer
349409 sss

144

My version of Los Santos Transit bus livery for model Man Lions City A37.

REQUIREMENTS
OpenIV
Bus model (https://www.gta5-mods.com/vehicles/man-lions-city-a37)

INSTALLATION
Put/replace bus.ytd in: mods\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\
Or: mods\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

Change bus color to white in native trainer
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng chín, 2022
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng chín, 2022
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

144 tải về , 7 MB
25 Tháng chín, 2022

0 Bình luận