Đang tải...

M35A2 6x6 2 1/2 Ton Truck - Philippine Air Force Texture

505132 gta5 2016 10 03 20 38 02
505132 gta5 2016 10 03 20 39 23

471

---------------------GTA V Pinoy Fan?-----------------------
just a Philippine Air Force M35 Truck Texture for GTA V

Download Models and Instructions here:
https://www.gta5-mods.com/vehicles/m35a2-6x6-2-1-2-ton-truck-replace
----------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng mười, 2016
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng mười, 2016
Last Downloaded: 15 Tháng năm, 2023

All Versions

  (current)

471 tải về , 6 MB
03 Tháng mười, 2016

8 Bình luận