Đang tải...

Manny Khoshbin MSO Carbon Fiber McLaren P1 [Livery] FINAL

C4da7c screenshot 168 min
C4da7c screenshot 167 min
C4da7c screenshot 169 min
C4da7c screenshot 170 min
C4da7c screenshot 171 min
C4da7c screenshot 172 min
C4da7c screenshot 173 min

589

Credits to Vans123 for the McLaren P1 mod


Requirements:

1) You need 'OPENIV' to install this livery.
https://www.gta5-mods.com/tools/openiv

2) You need Vans123's McLaren P1 mod
https://www.gta5-mods.com/vehicles/2015-mclaren-p1-hq-digitaldials-gtr-tuning-set

_________________________________________________________________________________________
ADDON:
Installation:
1) Open 'OPENIV'

2) GTAV/mods/Update/x64/dlcpacks/vans123/dlc.rpf/x64/levels/vehicles.rpf

3) Replace 'mcp1.ytd'
_________________________________________________________________________________________
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 31 Tháng năm, 2021
Cập nhật lần cuối: 31 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 14 hours ago

All Versions

 FINAL (current)

589 tải về , 20 MB
31 Tháng năm, 2021

11 Bình luận