Đang tải...

Gulf Livery for Yo06Player's Maserati MC12 1.0

Def0bd mc12 1
Def0bd mc12 2
Def0bd mc12 3

102

Version: 1.0
Made these myself, thought maybe someone else might enjoy them too

Link for the original car files :
https://www.gta5-mods.com/vehicles/maserati-mc12-add-on-tuning-templateInstallation:
Go to "mc12/dlc.rpf/x64/vehicles.rpf/mc12.ytd" open "mc12.ytd" and replace the mc12_sign_x with the livery
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng một, 2022
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng một, 2022
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

102 tải về , 200 KB
10 Tháng một, 2022

0 Bình luận