Đang tải...

MCI D4500CT Coach Dashound Skin 1.0

59

This is a skin mod for SCPDUnit23's MCI D4500CT coach. This paintjob doesn't support to change body color.

Orginal mod: https://www.gta5-mods.com/vehicles/coach-usa-mci-d4500ct-coach-bus

To instal this mod just replace the .ytd file with OPENIV, then enjoy in game!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng chín, 2021
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng chín, 2021
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

59 tải về , 8 MB
14 Tháng chín, 2021

3 Bình luận