Đang tải...

-Mercedes-Benz C-Class W205 Romanian Speed Taxi

E77b92 speedtaxi(2)
Bba123 speedtaxi(1)
E77b92 speedtaxi(4)
E77b92 speedtaxi(3)
E77b92 speedtaxi(5)
E77b92 speedtaxi(6)

329

Credit goes to MgTy for his model.
https://ro.gta5-mods.com/vehicles/mercedes-benz-c-class-w205-israeli-taxi-monir-replace

RO: Instalati modelul original prima data iar dupa face Drag and drop fisierului meu unde ati instalat modelul original.

EN: Install the original model first and then drag and drop it to my file where you installed the original model.

1. Descărcați și dezarhivați fișierul
2. Descărcați și instalați mașina originală de sus
3. Inlocuiti taxi.ytd cu fisierul meu taxi.ytd


1. Download and unzip the file
2. Download and install the original machine from above
3. Replace taxi.ytd with my taxi.ytd file
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng một, 2020
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng một, 2020
Last Downloaded: 6 hours ago

All Versions

  (current)

329 tải về , 3 MB
24 Tháng một, 2020

3 Bình luận