Đang tải...

Mercedes-Benz C250 Chinese Police

Cba74f cover
Cba74f  gm 2016 07 19 17 32 09
Cba74f  gm 2016 07 19 17 34 04
Cba74f  gm 2016 07 19 17 34 52
Cba74f  gm 2016 07 19 17 41 22
Cba74f  gm 2016 07 19 17 41 31

1.225

梅赛德斯-奔驰C250中国公安警车

CHINAFAN 贴图作品

安装位置:Gta5directory/mods/update/dlcpacks/patchday4ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf


免费MOD,禁止一切商业行为,做人别为了钱太缺德

个人唯一新浪微博:China帆帆 关注没奖励哦

唯一QQ资源分享群:522256307

Install in:

2 Led variant:
Gta5directory/mods/update/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf

6 Led variant:
Gta5directory/mods/update/dlcpacks/patchday4ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf


Originel Replace:
Police3 [6 Led]

Credits:
Base model: Squir.com
Bought from: Squir.com (By AchillesDKPoliceMods)
Converted to V: AchillesDKPoliceMods
Plates: JustRPFunMods - Iddo
Skin: chinaFAN
Police lights: Made by Rockstar Installed by JustRPFunMods - Iddo
Useful people for help: MOHAalsmeer, WorldMC - Marco, Britishgamers88
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng bảy, 2016
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng bảy, 2016
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

1.225 tải về , 30 MB
19 Tháng bảy, 2016

2 Bình luận