Đang tải...

Mercedes RTW Feuerwehr Paderborn (REFLECTIV)

1.035

MODEL
- NAME:Mercedes RTW Feuerwehr Paderborn
- VERSION: V1.0

CREDITS:
Skin: GFP | Skrill3x
Model Sprinter: Turbosquid.
Box made by: NovelaxNeko
Rooftop done by: Ynzo S. (editef by Lars L.)
Convert: Lars L.
Model edits: Lars L.
Interior: Lars L.
Interior parts: Lars L.
ELS :yes


-----------------
(Please download this vehicle before!

https://gta5mod.net/gta-5-mods/vehicles/cars/mercedes-benz-sprinter-2019-ambulance-rotterdam-rijnmond-c-miesen-beta-0-2/
=================================
Installation:
replace the ytd file! with Open IV and then a lot of fun.

I wish you a lot of fun Skrill3x from the GFP team.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng mười, 2020
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng mười, 2020
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

  (current)

1.035 tải về , 20 MB
22 Tháng mười, 2020

1 Bình luận