Đang tải...

Singapore Mercedes Taxi

2cea6b untitled3
2cea6b untitled
2cea6b untitled2

504

Comfortdelgro taxi is one of most popular taxicab company in singapore
replace: taxi

replace models:
x64e.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf

handling:
update/update.rpf/common/data/handling.meta

vehicles.meta:
update/update.rpf/common/data/levels/gta5/vehicles.meta

Credits
Model by: m_loveing20
Skin:giffarirahman
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng tư, 2016
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng tư, 2016
Last Downloaded: 16 Tháng sáu, 2022

All Versions

  (current)

504 tải về , 9 MB
29 Tháng tư, 2016

8 Bình luận