Đang tải...

Met Police Vauxhall Astra

C7270e 20160814171600 1
C7270e 20160814171609 1
C7270e 20160814171636 1

545

My Met Police skin for Bleep999's Vauxhall Astra model.

Install: x64e/levels/gta5/vehicles.rpf

=Credits=
Model: Matthew Cammack
Model Textures: ObsidianGames and Bleep999
Model Conversion to IV: Bleep999
Convert to V: Bleep999
Massive Help Fixing issues: BritishGamer88/BPM
Default Siren Mapping: Bleep999
Model Tempating: Bleep999
Model Fixes: Bleep999
Lightbar: Bleep999
Lightbar Textures: Bleep999
MDT: Bleep999
Siren Switches: Bleep999
Astra Mount: 3d warehouse
Antennas: ObsidianGames
ANPR Camera: Kieran Chandler
ANPR Textures: Bleep999
Number Plates: Bleep999
Extra help: FestivalMatt
Cheers Neil!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng tám, 2016
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

  (current)

545 tải về , 8 MB
14 Tháng tám, 2016

2 Bình luận