Đang tải...

Mister Trevor Philips Muscle Shirts Paintjob 1.0

99

hi folks, i´ve got a muscle shirt paintjob for you.
installation:
-backup your files
-open openiv - enable edit mode
-go to C:\Games\Grand Theft Auto V\mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_two
-replace the files
-enjoy : o )
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng mười một, 2023
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng mười một, 2023
Last Downloaded: 10 Tháng sáu, 2024

All Versions

 1.0 (current)

99 tải về , 6 MB
18 Tháng mười một, 2023

1 Bình luận