Đang tải...

MTL Brickade/Pounder Stobart Skin 1.0

Ba99d9 20210604133314 1
Ba99d9 20210604133405 1

176

An Eddie Stobart Skin for the MTL Brickade/Pounder

Not my mod, just a skin I made to add some UK Realism

Original Mod Link: https://www.gta5-mods.com/vehicles/brickade-pounder-with-real-life-liveries-replace

All credit goes to the original mod creator

My first upload to this site, hope you enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng sáu, 2021
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng sáu, 2021
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

176 tải về , 700 KB
04 Tháng sáu, 2021

0 Bình luận