Đang tải...

New Hakuchou Badges - Suzuki Hayabusa

3.785

This is new badges mod. Replacing Shitzu Hakuchou badges with Suzuki Hayabusa.

Instalation:

1. Open OpenIV,
2. go to: update folder > x64 > dlcpacks > patchday3ng > dlc.rpf > x64 > levels > gta5 > vehicle.rpf
3. Replace hakuchou.ytd, hakuchou+hi.ytd with downloaded file

DONE!!!

!!!Always make BACKUP!!!

!!!Don't play online with mods!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng chín, 2015
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

3.785 tải về , 100 KB
24 Tháng chín, 2015

6 Bình luận