Đang tải...

New Livery for Park Ranger all versions

87c7de pgta51208344572
87c7de pgta51159804528
87c7de pgta5708061983
B788dd screenshot1
B788dd screenshot2
B788dd screenshot3
B788dd screenshot4

202

Hi
This is my first mod for GTA 5
This mod add new livery for Park Ranger.This livery was made by me(Sheriff Howard)
How To INSTALL
Import (using OpenIV) pranger.ytd to mods\x64e\levels\gta5/vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng mười một, 2017
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng mười một, 2017
Last Downloaded: 06 Tháng ba, 2023

All Versions

 all versions (current)

202 tải về , 400 KB
13 Tháng mười một, 2017

0 Bình luận