Đang tải...

New Speedometer and Rev Counter for Elegy

D48af5 elegy2

1.363

Replace the "vehicles_elegy_interior.ytd" file with OpenIV in "Grand Theft Auto V\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf"

Start the game and enjoy the new Speedometer.:)

Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng năm, 2015
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng năm, 2015
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

1.363 tải về , 900 KB
22 Tháng năm, 2015

7 Bình luận