Đang tải...

Norwegian Taxi (Bergen Taxi) Mercedes-Benz C63 AMG

682111 gta5 2017 01 17 18 42 04 86
682111 gta5 2017 01 17 18 41 50 45
682111 gta5 2017 01 17 18 42 01 08
682111 gta5 2017 01 17 18 42 15 71

399

Norwegian Taxi: Bergen Taxi
Mercedes-Benz C63 AMG

Credits:
- Norwegian Taxi texture: -Lester-

- Model: zQrba
https://www.gta5-mods.com/vehicles/mercedes-benz-c63-amg

- Convert to Taxi: workgrafix
https://www.gta5-mods.com/vehicles/portuguese-taxi

If u want to use in clan, Go ahead

Enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng một, 2017
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng một, 2017
Last Downloaded: 25 Tháng năm, 2024

All Versions

  (current)

399 tải về , 10 MB
17 Tháng một, 2017

7 Bình luận