Đang tải...

Original Livery Subaru WRX Fast and Furious 7

235eae grand theft auto v 17.08.2016 21 58 13
235eae grand theft auto v 17.08.2016 22 00 01
235eae grand theft auto v 17
93ee09
93ee09 brian's subaru   rear view

1.124

◆ original mod
https://www.gta5-mods.com/vehicles/subaru-impreza-wrx-sti-2007-rally

◆ PNG / wrx_sign_1.png (2048x2048)
- change sign number u want
- install : put in PNG files to YTD file, by OpenIV
- recommend : Mipmap level 1 / pixel format A8R8GB8

◆Don't mention it!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng tám, 2016
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

  (current)

1.124 tải về , 7 MB
17 Tháng tám, 2016

0 Bình luận