Đang tải...

Pagani Huayra Military Skin

6e0606 desktop 05 10 2015 6 28 39 μμ 375
6e0606 desktop 05 10 2015 6 28 26 μμ 565
6e0606 desktop 05 10 2015 6 28 17 μμ 950
6e0606 desktop 05 10 2015 6 27 16 μμ 938

676

This is a skin for 2013/14 Pagani Huayra from aige.
It aint something big or hard to make but I think some will enjoy it.

Link for car model:
https://el.gta5-mods.com/vehicles/2013-14-pagani-huayra-aige
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng mười, 2015
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng mười, 2015
Last Downloaded: 29 Tháng năm, 2023

All Versions

  (current)

676 tải về , 5 MB
05 Tháng mười, 2015

16 Bình luận