Đang tải...

Paintjob for p4elkin's 2016 Dodge Charger SRT Hellcat 1.0

6e6842 345433
6e6842 522266
6e6842 675444
6e6842 925746

535

Livery for:

https://ru.gta5-mods.com/vehicles/2016-dodge-charger-srt-hellcat-add-on-replace-animated-template-analog-digital-dials

Install:

Use OpenIV to make these changes.

1) Add new livery:

mods\ update\ x64\ dlcpacks\16cherger:\ dlc.rpf\ x64\ vehicles.rpf\ open "16charger.ytd"

Drag the included .png file into "16charger.ytd"

2) Replace "vehicles.meta", otherwise livery won't work:
mods\ update\ x64\ dlcpacks\16cherger:\ dlc.rpf\data.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng ba, 2021
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng ba, 2021
Last Downloaded: 18 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

535 tải về , 2 MB
26 Tháng ba, 2021

3 Bình luận