Đang tải...

Paleto Bay License Plate

C17715 2016 01 07 00001

235

To install:

1. Find - to x64e/levels/gta5/vehshare.rpf
2. Make sure edit mode is enabled
3. Now, replace the plate files in vehshare
4. Save and rebuild
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng một, 2016
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng một, 2016
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

  (current)

235 tải về , 20 KB
07 Tháng một, 2016

4 Bình luận