Đang tải...

Peugeot 206 Polish Police (Polskiej Policji) 1.1

936

Peugeot 206 Polish Police (Polskiej Policji)

REPLACE IT HERE
x64e.rpf - levels - gta5 - vehicles.rpf - policeold2.ytd

CREDIT:
ASSEMBLEGE : Baro-Team http://baroteam.fr/
Model Car : Alper
Model Police : kinksta
Modele lightbar + antenne : Double Doppler
-------------------------------------------------------------
Wszystkie pliki dodajemy tu :
x64e.rpf - levels - gta5 - vehicles.rpf - policeold2.ytd
------------------------------------------------------------- CHANGELOG 1.1
-README FILE FIX FOR SOME PEOPLE WAS NOT WORKING
-SOME BUG FIXES WITH LIGHTBAR
----------------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng một, 2016
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng một, 2016
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.1 (current)

936 tải về , 20 MB
19 Tháng một, 2016

12 Bình luận