Đang tải...

Police Grand ducale - Luxembourg - BMW X5 2015 1.0

449f64 20171014133730 1
Ec8938 20170820142752 1
Ec8938 20170820142713 1
Ec8938 gta 5
Ec8938 real life
Ec8938 gta55

277

2015 Police BMW X5 Police Grand ducale - Grand Theft Auto V
--------------------
Previous Credits
--------------------
- Model (Alabassiry from Google Sketchup)
- Boot Modelling (Double Doppler)
- Vehicle converted over to GTA 5 (Double Doppler)
- Materials and template (Double Doppler)
- Interior textures (Double Doppler)
- Interior props (Rockstar Games)
- Skins (Double Doppler)
- Numberplates (Double Doppler)
- Rims (Double Doppler)
- Config Lines (Rockstar Games & Double Doppler)
--------------------
Updated Credits
--------------------
- Model (Alabassiry from Google Sketchup)
- Boot Modelling (Double Doppler)
- Reconverted to GTAV - BritishGamer88
- Updated Material's - BritishGamer88
- New Template - BritishGamer88
- Skin's - H4IMRIC
- Numberplates (Double Doppler)
- Rims - GTASA
- Code3 Defender - Vertex
- Grill Lights - Vertex
- Side Bumper Lights - Vertex
- New LOD's - BritishGamer88
- Window Template - BritishGamer88
---------------------
| Install |
---------------------

Sheriff+hi.ytd
Sheriff.ytd
Sheriff_hi.yft
Sheriff.yft
>>> GTAV/Mods/Update/Update.rpf/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf

Visuelsettings.dat
>>> GTAV/Mods/Update/Update.rpf/Common/Data
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng tám, 2017
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng tám, 2017
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

277 tải về , 10 MB
20 Tháng tám, 2017

0 Bình luận