Đang tải...

Belgian Police Heli - Politie Helikopter G-12 [4K] 1.1

2.315

Grand Theft Auto V - Polmav Federale Politie Helikopter
4k resolution

BELGIAN POLICE
----------------------

Installation
--------------


All files

INSTALL INTO FOLDER: update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf

Credits:
Model : Rockstart Games
Template: Yard1
UV Mapping: Yard1
Skin design: Beflame
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng mười, 2015
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng hai, 2016
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.1 (current)

2.315 tải về , 2 MB
11 Tháng mười, 2015

4 Bình luận