Đang tải...

Portland Police Charger + Cruiser 3.0

538749 e82ddf gcfhf
12f269 sdfdsfdsfds
79773d portland
538749 1cb117 port

229

v3.0
- Added Portland Cruiser

v2.0
- Reskinned

Drag and drop in
Gtav/update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc,rpf/x64/levels/gta5/vehicles


Please do not reupload

Credit to LtMattJeter for letting me use template
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng tám, 2015
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng tám, 2015
Last Downloaded: 17 Tháng tám, 2022

All Versions

 3.0 (current)

229 tải về , 4 MB
15 Tháng tám, 2015

14 Bình luận