Đang tải...

Paintjob Pack for b4good's 2016 Kenworth T680 Daycab 1.0

247

Paints for the Kenworth T680 Daycab
2016 Kenworth T680 Daycab
https://www.gta5-mods.com/vehicles/2016-kenworth-t680-daycab-add-on-replace-lods-template
Converted to GTA V as Semi Truck by b4good
Interior from ATS Scratch by b4good
Paint jobs by awood6535
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng năm, 2021
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 26 Tháng năm, 2024

All Versions

 1.0 (current)

247 tải về , 7 MB
14 Tháng năm, 2021

3 Bình luận