Đang tải...

Prosche 911 Turbo S Martini racing livery

F1dfa8 qq图片20170228191532

198

 • Prosche 911 Turbo S Martini racing livery
 • ---------------
 • livery by: longli
 • screenshot by: Planking
 • It is for this car: Link
 • use openiv open the car's ytd file in edit mode,click "import" button,then choose the png file,texture format recommend dxt5

 • Prosche 911 Turbo S Martini racing livery
 • ---------------
 • 涂装:珑璃
 • 截图: 爱装逼爱趴街
 • 使用再此车上: 连接
 • 在openiv编辑模式下打开车子的ytd文件,导入下载的png文件, 格式推荐dxt5
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng hai, 2017
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng hai, 2017
Last Downloaded: 11 Tháng chín, 2022

All Versions

  (current)

198 tải về , 100 KB
28 Tháng hai, 2017

2 Bình luận