Đang tải...

R.O.C Army Black Hawk UH-60M

Cbf237 未d命名
Cbf237 未s命名
Cbf237 未命名5

1.882

Credit : SkylineGTRFreak
This texture for SkylineGTRFreak MH-60S Knighthawk
https://www.gta5-mods.com/vehicles/mh-60s-knighthawk
Just retexture Only
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng mười, 2016
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng mười, 2016
Last Downloaded: 23 Tháng sáu, 2024

All Versions

  (current)

1.882 tải về , 20 MB
23 Tháng mười, 2016

6 Bình luận