Đang tải...

R.O.C (Taiwan) 興南客運 (Toyota小巴) 1.0

378f01 1
378f01 2
378f01 3
378f01 4
378f01 5
378f01 6

1.043

The model is not my production
I'm just responsible for skin reuse

Author:https://pt.gta5-mods.com/vehicles/bussca-micruss-chassi-volks

v1.0 版本更新

1.皮膚貼圖 2048x2048改為4048x4048
2.車牌改為台灣新式大客車 車牌
3.字體更換與修正校對
4.新增 豐田LOGO
5.車後 新增客運聯絡方式與駕駛長
6.輪框改為超合金輪框

V1.0 version update

1. Skin map 2048x2048 changed to 4048x4048
2. License plate to Taiwan's new bus license plate
3. Font replacement and correction proofreading
4. Added Toyota LOGO
5. After the car new passenger contact with the driving long
6. Wheel frame to super alloy wheel frame


Youtube:https://www.youtube.com/user/Satantaiwan/videos
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng hai, 2017
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng năm, 2017
Last Downloaded: 8 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.043 tải về , 30 MB
25 Tháng hai, 2017

6 Bình luận