Đang tải...

Real Madrid Bus Skin

190

Real Madrid Bus Retexture 2022

Installation

Link to original model this is not my bus! : https://www.gta5-mods.com/vehicles/secim-otobusu-president-bus-replace-fivem

Replace coach.ytd, coach_hi.ytd coach.ytf and coach+hi.ytf in Mods\x64e\levels\gta5\vehicles\

Original By bayyorga
Skin By Megzo
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng năm, 2022
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng năm, 2022
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

  (current)

190 tải về , 10 MB
20 Tháng năm, 2022

3 Bình luận