Đang tải...

Renault Mégane Spanish Taxi (Taxi Español)

5873e1 gta5 2016 07 27 20 43 47 40
5873e1 gta5 2016 07 27 20 43 52 43
5873e1 gta5 2016 07 27 20 45 15 30
5873e1 gta5 2016 07 27 20 45 52 22
5873e1 gta5 2016 07 27 20 43 52 43
5873e1 gta5 2016 07 27 20 45 06 02

1.181

Paintjob for GTA EDIT1's Renault Mégane Sedan

- Changed the seat color to a more realistic
- Madrid region taxi
- Commercials on the sides
- Spanish license plate
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng bảy, 2016
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng bảy, 2016
Last Downloaded: 27 Tháng mười một, 2023

All Versions

  (current)

1.181 tải về , 9 MB
27 Tháng bảy, 2016

6 Bình luận