Đang tải...

Riot vehicle israel | רכב לפיזור הפגנות V1.0

576

✔️Fivem✔️

Model: https://www.gta5-mods.com/vehicles/toma-turkish-police-riot-vehicle-replace-els

liveries included:
*Extinguishing vehicle
*red sirens

install - התקנה
/mods/update/x64/dlcpacks/[last patchday]/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf

My Discord: Predator7826#1291
by: Predator7826
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng mười, 2020
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng mười, 2020
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 V1.0 (current)

576 tải về , 10 MB
11 Tháng mười, 2020

0 Bình luận