Đang tải...

Royal Bahraini Air Force F-16D Falcon

Download
Royal Bahraini Air Force (RBAF) Skin for SkylineGTRFreak F-16D Fighting Falcon

Thanx to SkylineGTRFreak for this amazing model

Model author : @SkylineGTRFreak
Skin author : AlRefai


Model : https://www.gta5-mods.com/vehicles/f-16d-fighting-falcon-unarmed-add-on

Installation : update\x64\dlcpacks\F16DEMO\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\f16vehicles.rpf\

Just replace the f16demo.ytd file
Tải lên lần đầu: 11 Tháng một, 2017
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng một, 2017
Last Downloaded: 08 Tháng tư, 2017
45
2e9aad gta5 2017 01 11 19 15 42 96
2e9aad gta5 2017 01 11 19 15 20 49
2e9aad gta5 2017 01 11 19 15 33 63
2e9aad gta5 2017 01 11 19 18 46 57

Liên kết được tài trợ

0 Bình luận

Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.