Đang tải...

Rumpo TV3

C5d4d0 preview

433

Textura para la furgoneta rumpo de TV3

------------------------------
Ve a:
update\x64\dlcpacks\patchday4ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\
Y sustituye el archivo:
rumpo.ytd and rumpo+hi.ytd
------------------------------
Go to:
update\x64\dlcpacks\patchday4ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\
And replace the files:
rumpo.ytd and rumpo+hi.ytd
------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng chín, 2015
Last Downloaded: 14 Tháng hai, 2024

All Versions

  (current)

433 tải về , 300 KB
13 Tháng chín, 2015

16 Bình luận