Đang tải...

Russian license plate for Toyota GT86

D8755f 1
D8755f 2
D8755f 3
D8755f 4

59

[ENG]
Link to car: https://www.gta5-mods.com/vehicles/toyota-gt86-add-on-replace-tunable-hq

1)Install: GTA V / mods / update / x64 /dlcpacks / gt86 / dlc / x64 / vehicles.rpf

2)Replace gt86.ytd with a file from the archive

Author livery: Andrew Lilfrox
Car model author: ata386

[RUS]
Скачать модель по ссылке: https://www.gta5-mods.com/vehicles/lamborghini-huracan-special-edition

1)Путь установки: GTA V / mods / update / x64 /dlcpacks / gt86 / dlc / x64 / vehicles.rpf

2)Заменить файл gt86.ytd на тот что в архиве

Автор работы: Andrew Lilfrox
Автор модели: ata386
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng mười, 2020
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng mười, 2020
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

  (current)

59 tải về , 6 MB
01 Tháng mười, 2020

9 Bình luận