Đang tải...

Russian license plates for Mercedes-Benz G63 Jurassic Edition

8e149a 1
8e149a 2
8e149a 3
8e149a 4
8e149a 5

937

Link to car: https://www.gta5-mods.com/vehicles/mercedes-benz-g63-special-edition

1)Install: GTA V / mods / update / x64 / dlcpacks / g63mg / dlc / x64 / vehicles.rpf

2)Replace g63mg.ytd with a file from the archive

Author livery: Andrew Lilfrox
Car model author: gtacool(最强潮吹帝)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng ba, 2020
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng ba, 2020
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

937 tải về , 5 MB
29 Tháng ba, 2020

3 Bình luận