Đang tải...

Sandy Shores Police Retexture 1.0

D56831 khgxcxgfccg
D56831 dstdstreses
D56831 yrs6trsdi6yrsd

172

Install here: sheriff_impaler/dlc.rpf/x64/vehicles.rpf/replace "impaler5_sign_1" in "sherimpaler.ytd" and "sherimpaler_hi.ytd"

Requirements: https://www.gta5-mods.com/vehicles/sheriff-declasse-impaler-add-on-dlc-non-els-20-sirens

Credits: Elenova204

Template: Elenova204

Recommended Mods:

https://www.gta5-mods.com/player/sandy-shores-police-uniform-livery-eup

https://www.lcpdfr.com/downloads/gta5mods/character/18564-sandy-shores-police-ped-texture/
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng mười hai, 2023
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng mười hai, 2023
Last Downloaded: 05 Tháng bảy, 2024

All Versions

 1.0 (current)

172 tải về , 1 MB
29 Tháng mười hai, 2023

2 Bình luận