Đang tải...

Scania P360 Swedish Firetruck 1.0

2.961

2018 Scania P360 Swedish Firetruck

Features
 • highly accurate 4K Texture
 • realistic license plates & fonts
 • reflective pattern

  (Required) Original model https://sv.gta5-mods.com/vehicles/generic-uk-rescue-engine#description_tab

  Install Intructions can be found in the Readme file
 • Show Full Description

  Tải lên lần đầu: 26 Tháng mười, 2019
  Cập nhật lần cuối: 27 Tháng mười, 2019
  Last Downloaded: 30 phút trước

  All Versions

   1.0 (current)

  2.961 tải về , 10 MB
  27 Tháng mười, 2019

  17 Bình luận